تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲۲:۲۹ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
Language : FA |
خانه / رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی کد رشته  مقطع  جنس نظام اموزشی دانشکده
 اقتصاد سلامت ۲۰۹۵۱ دکتری مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد
علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی ۲۰۹۳۶ دکتری مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد
فقه وحقوق اقتصادی ۲۰۴۵۹ کارشناسی ارشد ناپیوسته مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد
حقوق خانواده ۲۰۸۶۴ کارشناسی ارشد ناپیوسته مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد
علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۲۰۹۵۸ کارشناسی ارشد ناپیوسته مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد
علوم اقتصادی-  اقتصادی  اسلامی ۲۰۹۳۶ کارشناسی ارشد ناپیوسته مرد و زن تمام وقت حقوق و اقتصاد