تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۲۰:۱۹ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹
Language : FA |
خانه / مدیریت دانشکده حقوق و اقتصاد

مدیریت دانشکده حقوق و اقتصاد

ریاست دانشکده

نام ونام خانوادگی: دکتر سعید فقیه ایمانی

ایمیل دانشگاهی: faghihimani@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی : اقتصاد اسلامی – تفسیر قرآن و نهج البلاغه – اخلاق کاربردی

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد

نام ونام خانوادگی: دکتر مصطفی رجبی

ایمیل دانشگاهی: rajabi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی: کنترل بهینه ـ ارزیابی اقتصادی ـ بخش عمومی ـ پول و بانکداری

معاونت آموزشی و دانشجوئی دانشکده 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته حقوق و مشاور حقوقی دانشگاه

نام ونام خانوادگی: دکتر محمد جواد عبداللهی

ایمیل دانشگاهی:Abdollahi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی :حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق قراردادها، حقوق خانواده

 

مدیر گروه دروس عمومی

نام ونام خانوادگی: دکتر  فیروز مردانی

ایمیل دانشگاهی: jafari@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی : تحقیق در متون نظم و نثر فارسی ، دستور زبان ، علوم بلاغی

مدیرگروه رشته های: دروس عمومی 

مدیر گروه حسابداری ، طراحی دوخت و گرافیک

نام ونام خانوادگی:سرکار خانم الهه محمودی رنانی

ایمیل دانشگاهی: mahmoodi@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی : ریاضی

مدیرگروه رشته های: حسابداری ، طراحی دوخت و گرافیک

مدیر گروه کارشناسی حقوق

نام ونام خانوادگی: آقای دکتر محمدصادق تیموری

ایمیل دانشگاهی: timouri@iaukhsh.ac.ir

زمینه تحقیقاتی : حقوق تجارت داخلی و بین المللی

مدیرگروه رشته های: کارشناسی حقوق